Vásároljon "Koncert 33" ajándékutalványt 2 és 5.000 Ft értékben! Karácsony
Az utalványok bármelyik "Koncert33" hangversenyre beválthatók.

Fülei Balázs koncertjének műsorismertetője PDF Nyomtatás E-mail

Fülei Balázs koncertjének műsorismertetője:

MVM Koncertek – A ZONGORA

2015. január 28. (szerda), 19.30 óra – Zeneakadémia Nagyterem

Fülei Balázs zongoraestje

J. S. Bach: d-moll angol szvit, BWV 811, Bartók: Táncszvit, Sz. 77, BB 86 ***

Grieg: 17 norvég paraszttánc, op. 72, Ginastera: 3 argentin tánc, op. 2

Zene és tánc – lehetett-e előbb bármelyik is, vagy mindig is együtt léteztek?

E koncert műsorával szeretném megmutatni, hogy a tánc mennyire központi szerepet játszik a zeneszerzők gondolkodásában, koroktól, országoktól, éghajlattól függetlenül. A tánc önkifejezési forma, eksztázis. Kilépés önmagunkból egy másik világba. A zene valamilyen módon másik világba invitál, kisebb-nagyobb erővel magával ragad, a tánc is hasonló erővel bír, attól függően, hogy csoportos, páros vagy egyéni. A táncban végül mindenki egyforma lesz: a mozgás összeolvaszt. Lehet hallgatni ilyen zenéket ülve? Igen, hiszen ezeket a táncokat a zeneszerzők előadásra írták, tehát „stilizált” táncok. De ha bokánk olykor megmozdul, esetleg ritmusra jár, nem kell szégyellni! Zene és mozgás: egy.

                J. S. Bach hat angol szvitje közül a d-moll a sorozat utolsó darabja. Ez a démoni, sötét hangnem a szvit egész formáját meghatározza. Az egy szem d hangból megszülető Prélude először lassú, gomolygó, improvizatív, majd olaszos concertóba csap át. Bach rögtönzőképességének lehengerlő lenyomata ez a sebes örvénylés. A terjedelmes bevezető után következik a két-két részre tagolt táncok sorozata. Először a nyugalmas, lírai Allemande, kígyóként csavarodó szólamokkal, majd a pergő, ropogós Courante, amely szinte a jazz-improvizáció határát súrolja. A kimért, komor Sarabande-hoz szorosan kapcsolódik annak díszített változata, a Double. Mintha maga a törvény szólalna meg a Sarabande-ban, majd a Double-ban az ember: „Így kell” – mondja a törvény, „Így tudom, nézd el nekem” – mondja az ember. Ezután finom Gavotte következik kotyogó fagottal és két fuvolával, a Gavotte II-ben pedig talajvesztve kedveskedik a két fuvola magára maradtan, egészen sziréni jelenet. De az utolsó ítélet csak most következik. Veszedelmes ugrások, megállíthatatlan, konok tizenhatodok uralják a Gigue tételt, amit ördögi trillaláncok tesznek még félelmetesebbé. Haláltáncot jelent ez, pokoli zene, egy freskó, amelytől nem tudunk eltávolodni, ránk szakad. Bach még a kézjegyét is beleírja rejtetten, hangokból egy eldugott helyen: B-A-C-H, én voltam az!

                Bartók Béla 1923-ban komponálta Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 50. évfordulójára a Táncszvitet. Népzenéhez fűződő viszonyának egyik legmagasabb rendű megnyilvánulása ez a darab. A zeneszerző „sem parasztdallamokat, sem parasztdallam-imitációkat nem dolgoz fel zenéjében, de zenéjéből mégis ugyanaz a levegő árad, mint a parasztzenéből” (Bartók). A Táncszvit minden dallama Bartók saját invenciója, mégis úgy hat, mintha különböző nemzetek népzenéjéből kapnánk ízelítőt. 1944 nyarán Bartók egy interjúban elmondta, hogy népzenegyűjtői munkásságának összefoglalása a Táncszvit, az első és negyedik tánc az arab zenét idézi, a második, harmadik magyaros, az ötödik pedig a román népzene reminiszcenciája. Az öt táncot egy kedélyes közjáték, a ritornell köti össze, amely szintén magyaros jellegű. Az öt tánc után a fináléban Bartók mindent egy serpenyőbe helyez, az addigi motívumokat összeolvasztja, összerázza, egyesíti, mintha azt mondaná a hangokkal, mint egyik levelében írja: „Az én igazi vezéreszmém azonban, amelynek, amióta csak mint zeneszerző magamra találtam, tökéletesen tudatában vagyok: a népek testvérré-válásának eszméje, a testvérré-válásé minden háborúság és minden viszály ellenére. Ezt az eszmét igyekszem – amennyire erőmtől telik – szolgálni zenémben; ezért nem vonom ki magam semmiféle hatás alól, eredjen az szlovák, román, arab vagy bármiféle más forrásból. Csak tiszta, friss és egészséges legyen az a forrás!”

                A norvég zeneszerző, Edvard Grieg hasonló érdeklődéssel és szenvedéllyel fordult hazája népzenéje felé, mint Bartók. Népzenei ihletésű zongoraműve közül az op. 72-es 17 norvég paraszttánc az egyetlen, ami valóban lejegyzett népzenét dolgoz fel. Grieg megbízásából Johan Halvorsen 1901-ben tizenhét táncdallamot kottázott le a Telemarkban élő Knut Dahle hardanger-hegedűs játékáról. A hardanger-hegedű egy speciális norvég hegedű, amely hasonlatos a rendes hegedűhöz, de négy húrja közül az alsó kettő csak rezonátor húr, a fogólapon csak a felső kettőn játszanak. Hangzása emiatt hasonló a dudáéhoz vagy a citeráéhoz. Habár a hardanger-hegedű egy kisterccel feljebb szól, Grieg annyira ragaszkodott az eredeti lejegyzéshez, hogy szinte minden darab D-dúrban van megkomponálva. Teljes mértékben követte az eredeti dallamokat, s ezeket csak harmóniákkal egészítette ki. Ezek a norvég paraszttáncok motivikus táncok, rendre ütempárok ismétlődnek egymás után oktávkülönbséggel. Annyi nemzetközi konyha van már Magyarországon, miért ne kóstolhatnánk most bele egy kicsit a norvég falvak hangulatába? Ez a csodálatos, több mint félórás ciklus olyan, mint egy skanzen. Kérem, jöjjenek velem, és nézzük végig:

1. Gibøen nászindulója – A semmiből előtűnő, majd távolodó nászmenet.

2. Jon Vestafes Springdans – Friss tánc, három különböző előadásmódban.

3. Nászinduló Telemarkból – Finom, cizellált induló, jellegzetes dobütésekkel.

4. Halling a tündérhegyről – Szinkópákkal tűzdelt tánc, nyugodt középrésszel. Ez a tánc egy mondával áll kapcsolatban. Brynjuw Olson elveszítette egy bikáját. Napokon át kereste, majd mély álomba merült. Álmában egy hajadon így szólt hozzá: „játssz a hegedűn, térj haza, majd megleled bikádat!”

5. Springdans – Kecskeszarvból készült kürt hangjait idézi.

6. Gangar (Millertől) – Szikár, fogott tánc. A Miller, azaz a molnár a legünnepeltebb hardanger-hegedű-játékost jelöli a 19. században.

7. Røtnams-Knut. Halling – Gyors, szinkópás tánc, terjedelmes, lírai középrésszel.

8. Esküvői induló (Millertől) – Ez a tánc szintén a molnártól való, amikor Kari szakított vele. Grieg az eredeti táncot itt kicsit lelassította, hogy a zongorán jobban érvényesülhessenek a finom díszítések.

9. Nils Rekves Halling – Virtuóz, pergő tánc, szintén szinkópákkal tűzdelve.

10. Knut Luråsens Halling 1 – Nyugodt léptékű tánc 6/8-ban, sok-sok váltóritmussal, amely mozgalmas érzetet ad.

11. Knut Luråsens Halling 1 – Finom, mélázó tánc, a sorozat legszínesebb darabja, ezerféle színnel.

12. Springdans (Millertől) – Gyors, 3/4-es ugrótánc.

13. Håvard Gibøen álma az Otersholt hídnál. Springdans – Líd hangsorú, gyors tánc, rengeteg díszítéssel.

14. A kobold esküvői menete Vossevangenben. Gangar – Lassú, nyugodt tánc, amelyet rövid bevezetés előz meg.

15. A Skuldal nász. Gangar – Himnikus, diadalmas tánc, sok ritmusjátékkal.

16. Kivledal hajadonjai. Springdans – Olvadékony, kimért tánc.

17. Kivledal hajadonjai. Gangar – Ez a tánc is egy mondához kapcsolódik. „Telemark egy kis völgye Kivledal. Egy kicsinyke templom állt e völgyben hajdanán. Egy vasárnap, amikor a gyülekezet a misén vett részt, nagy zaj visszhangzott a völgyből. Három hajadon fújta táncát kecskeszarv-kürtjén, miközben kecskéiket őrizték. Ők voltak az utolsó pogányok a faluban. A pap megátkozta őket, s kővé váltak, nyájaikkal együtt. A mai napig ott állnak a hegyoldalban, a falu vénjei pedig még mindig játsszák dallamaikat.”

                Alberto Ginastera argentin zeneszerző Dél-Amerika 20. századi zenéjének egyik legjelentősebb figurája. 1937-ben készült Argentin táncok című sorozata ismét egy újabb ízt hoz a koncertprogramba: a tiszta levegőjű északról a füllesztő hőségbe vágtatunk át, Ginastera minden egyes hangja olyan, mintha a hallgató újabb és újabb ruhadarabokat dobna le magáról. Három vérbeli latin-amerikai tánc következik:

1. A vén pásztor tánca – egy helyben toporgó, gyors tánc, amely végén a gitár húrjai is megpendülnek.

2. A gyönyörű leány tánca – keserédes, andalító jelenet, vérpezsdítő harmóniai fordulatokkal, eksztatikus lobogással, kéjesen vágyakozó elmúlással.

3. A gőgös marhapásztor tánca – szinte követhetetlenül sebes, narkotikus tánc, féktelen kirobbanások, belső viharok, hosszú másodperceken keresztül marcangolt akkordok, vicsorgó ritmusok, moderálatlan szavak és gesztusok, majd a végén gőgös, veszedelmes robaj a felhevült billentyűzeten.

                Jöhet a következő tánc?                                                                                                 Fülei Balázs

Fülei Balázs 1984-ben született Kecskeméten. Széleskörű zenei érdeklődése és előadói kvalitásai már gyermekkorában megmutatkoztak, első szólóestjét 12 évesen adta. Különleges érzékenységgel összeállított hangversenyprogramjait óriási érdeklődés kíséri szerte a világban: koncertezett már a New York-i Carnegie Hallban, az amsterdami Concertgebouw-ban, a bécsi Konzerthausban, a tokiói Kioi Hallban, a sanghaji Konzervatóriumban, a müncheni Gasteigban. Diplomáját a Zeneakadémián kitüntetéssel szerezte meg, tanárai között olyan mestereket találunk, mint Nádor György, Réti Balázs, Eckhardt Gábor, Csalog Gábor, Wagner Rita, Gulyás Márta, Devich János. Ösztöndíjasként a Tel Aviv Universityn Emanuel Krasovsky osztályában tanult. 2012 óta a Zeneakadémia tanára, 2013-ban doktorrá avatták. Játékát számos díj ismerte el nemzetközi zenei versenyeken (Moszkva, Milano, Taranto, Cagliari, Budapest). Junior Prima díjban, Artisjus díjban, a The Solti Foundation díjában részesült. Személyiségéből fakadóan mindig az újdonságot keresi, izzó atmoszférájú előadásai felfedezésre hívják a hallgatót.

 

Bérlet

Reklám képSzabadon összeállíthatja bérleteit a „Koncert 33” hangversenyeiből – 4 hangverseny 20 % kedvezménnyel.
Bővebben: Jegyek, bérletek

A Zongora

Reklám képSzólójegyek vásárolhatók a 2018-as koncertekre, de kapható még néhány bérlet a jakobikoncertinfo@gmail.com e-mail-címen való foglalással is!

Kedvezmény

Reklám képValamennyi Hangszerek világa koncertünket ingyenessé tettük az MVM támogatásával!
Bővebben: Jegyek, bérletek